ห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

E - Library
โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ
 ทีมงาน โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ จัดทำและนำเสนอ ผู้สนับสนุน : ผอ.จิระพงศ์ กำเนิดแก้ว
โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน....

 

 

 

 

 

หนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
00193
หนังสือ
   หญิงชาวสยาม
  00193
2
01089
หนังสือ
   ENGLISH FOR JOB OPPORTUNITIES
  01089
3
00001
หนังสือ
   รู้เฟื่องเรื่องศัพท์
  00001
4
00002
หนังสือ
   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  00002
5
00003
หนังสือ
   สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
  00003
6
00004
หนังสือ
   รู้จักคอมพิวเตอร์ ก่อนซื้อคอมพิวเตอร์
  00004
7
00005
หนังสือ
   เกาะโลมาสีน้ำเงิน
  00005
8
00006
หนังสือ
   Linuxฉบับผู้เริ่มต้น
  00006
9
00007
หนังสือ
   บรรณนิทัศน์
  00007
10
00008
หนังสือ
   ประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
  00008

   

 

 


ระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16